del 13 de Marzo al 19 de Junio
areas areas

Programa

**Els dimarts 13 i 27 de març, 17 i 24 d’abril, 9 (dimecres) i 22 de maig i 5 i 19 de juny, de 19 a 21 h.**

 

Textos fundacionals del moviment de cultura lliure

Cultura lliure i legislació

  • Dimarts 24 abril Sessió 4 (coordina Simona Levi. Drets dels autors, drets de la ciutadania. La Llei de propietat intel·lectual i propostes des de la cultura lliure al marc legal Carta per a la innovació, la creativitat i l’accés al coneixement .
  • Dimecres 9 maig. Sessió 5 (coordinen Simona Levi + Rubén Martínez). Economia i cultura lliure. Empreses, cultura lliure i models de negoci. Manual d’ús per a la creativitat sostenible..
  • Dimarts 22 maig. Sessió 6 (coordina Simona Levi). Legislacions contra la neutralitat de la xarxa, la col·laboració a la xarxa i la cultura lliure en l’àmbit europeu vs seguretat jurídica per emprendre online. Casos d’estudi: Lley Sinde, SOPA, ACTA.
  • Dimarts 5 juny. Sessió 7 (coordina Rubén Martínez). Còpia i remescla: el remix en la producció cultural. Vídeo: Copyright Criminals.

Cultura lliure i altres models de sostenibilitat econòmica

  • Dimarts 19 juny
    Sessió 8 (coordina Jaron Rowan)
    Cultura lliure i tensions davant les indústries culturals i creatives. Las periferias globales. El cas del tecnobrega al Brasil. Vídeo: “Good Copy, Bad Copy”.