del 13 de Marzo al 19 de Junio
areas areas

Grup de lectura: Cultura Lliure

Aquest grup de treball – que es realitza en el Museu d’Arts Contemporani de Barcelona (MACBA)- es proposa introduir conceptes i debats elementals sobre cultura lliure. Es divideix en tres blocs que, en conjunt, estableixen una panoràmica àmplia sobre els fonaments, objectius i processos de constitució de la cultura lliure.

En primer lloc, treballarem sobre textos que conformen la base de la cultura lliure i que aborden aspectes com les característiques del software lliure, la concepció i el disseny de les llicències lliures, i l’estatut d’obertura i neutralitat de la xarxa.

En segon lloc, analitzarem el discurs i el procés d’implementació d’aquells protocols legals que amenacen la naturalesa de la xarxa, i que posen contínuament en perill la cooperació i el lliure intercanvi, així com la producció i la difusió de cultura lliure.

Finalment, veurem com enfront del vell paradigma, neixen nous protocols comunitaris que permeten l’emergència de noves indústries culturals descentralitzades.